Correu electrònic xarxa@telercooperatiu.org
Telèfon 661 977 185
Atenció presencial dimecres de 18,30 a 19.00 h a Can Capablanca (Comte Jofre, 30)