Whorkshop – Tallers d’Economia Social i Solidària 

 

 La mirada interseccional dins l’ESS, desigualtats entrecreuades en debat 

Whorkshop – Tallers d’Economia Social i Solidària 

juny i setembre 2022 – Sabadell

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès i el Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB ens hem aliat per posar fil a l’agulla a un debat que considerem inajornable. Perquè entenem que la pròpia idiosincràsia de l’Economia Social i Solidària ens porta a treballar les diferents desigualtats en totes les seves categories biològiques, socials i culturals com l’edat, el gènere, l’ètnia, la classe, la discapacitat, l’orientació sexual, la religió, la casta, l’edat, la nacionalitat i altres eixos d’identitat, però ens cal destinar esforços per tal de detectar com interaccionen en múltiples i sovint simultanis nivells. Ens manca marc teòric comú per treballar tots aquests aspectes i poder arribar a un públic divers, destinant temps i recursos específics a paliar aquestes desigualtats. Sense deixar mai de tenir-ne una visió transversal poder aprofundir en les necessitats concretes que aquestes especificitats reclamen.

És per això, i amb la voluntat de fer real la idea que l’Economia Social i Solidària ha de ser diversa i justa, que proposem aquest cicle per acotar un marc teòric comú partint de la nostra pròpia vivència. Aquest debat ens ha de permetre llençar accions i eines concretes per tal de treballar la interseccionalitat, les identitats socials encavalcades o intersecades i els seus respectius sistemes d’opressió, dominació o discriminació.

3 de juny

3 de juny

Desigualtats entrecreuades dins l’ESS 

Analitzem el poder a partir dels nostres propis privilegis.

En aquesta primera sessió analitzarem els privilegis que ens conformen diferents en totes les seves categories biològiques, socials i culturals. Identificant-nos en els diferents eixos d’identitat que ens col·loquen en rangs de poder diferents segons el grup que habitem. Ho farem desde la mirada del treball de processos i posant especial atenció en la desigualtat sexe/gènere. 

Dinamitza la sessió:

Anna Pujol és facilitadora de processos grupals i individuals.

Coordinadora de programes de DDI a l’Estat Espanyol,  Presidenta de la associació DDX (Deep Democracy Exchange) i Membre de l’òrgan gestor de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE).

 César Fernández  és Terapeuta i facilitador de grups.

Formador de facilitadors. Membre fundador de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Membre fundador de l’Institut de Treball de Procesos i Democràcia Profunda de l’Estat Espanyol

Format: ponències i espai de treball dinàmic (3h amb pausa-cafè)

Horari: de 10h a 13h (amb pausa-cafè).

Lloc: Campus de la UAB a Sabadell – Facultat d’Empresa i Tecnologia

14 de setembre

Com incorporem la mirada interseccional dins de l’ESS 

Construim un marc teòric comú

        Posem fil a l’agulla cap a un marc teòric sobre interseccionalitat dins l’economia social i solidària a partir de les ponències de sis representants de diverses desigualtats entrecreuades. De què parlem, com acollim la diversitat, quins conflictes ens genera, avaluem l’ESS i visibilitzem les bones pràctiques.

Dinamitza la sessió:

Ponències d’expertes en els diferents àmbits d’interseccionalitat: origen, sexe, gènere, classe, diversitat funcional i salut mental

Horari: de 10h a 14h (amb pausa-cafè).

Lloc: Campus de la UAB a Sabadell – Facultat d’Empresa i Tecnologia

INSCRIPCIONS