Avís Legal

Nom: Associació El Teler Cooperatiu

NIF:  G67158220

Adreça: c/ Compte Jofre, 30, 08205 Sabadell

Contacte: xarxa@telercooperatiu.org 

Política de privacitat

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, la persona usuària dona el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè la informació personal que es proporcioni a través de qualsevol dels nostres formularis o els correus electrònics posats a disposició, siguin inclosos en un fitxer titularitat del Teler Cooperatiu.

Per dur a terme la nostra missió de transformació social, realitzem accions que impliquen el tractament de dades de les sòcies o voluntàries, com ara l’enviament de butlletins o altres comunicacions informatives via correu electrònic o postal, o bé correus electrònics o trucades per gestionar, consultes, etc.

Les dades que tractem per a finalitats legítimes, són dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu (nom, cognoms, dni, correu electrònic, telèfon, adreça, número de compte si ets sòcia o donant).

Si t’oposes a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de xarxa@telercooperatiu.org o bé a la nostra adreça postal.

El Teler Cooperatiu forma part de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, i algunes de les accions que es realitzan conjuntament estan subvencionades per aquest. La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades d’acord amb l’Ordre ORDRE EMT/203/2021, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme.

Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control.

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

D’acord amb l’Ordre ORDRE EMT/203/2021, de 28 d’octubre, , per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions.

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a info@ateneucooperatiuvalles.org.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret a la Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector,  les Cooperatives i l’Autoempresa que podrà fer les següents verificacions:

  • Comprovació de la vostra identitat
  • Verificació, en cas que la vostra participació en l’activitat subvencionada comporti una inserció laboral, de les dades de vida laboral a la seguretat social.

Política de cookies

Aquest web no utilitza cookies.