Principis de l’economia solidària

$

Comerç just

Estableix canals de comerç just i relacions equitatives Nord-Nord i Nord-Sud, amb un impacte beneficiós en les comunitats i en el medi ambient.

$

Igualtat

Remunera igual les persones al marge del seu sexe, gènere, origen cultural o orientació sexual, i té establerts, quan és necessari, sistemes de discriminació positiva.

$

Activisme

Participa en plataformes formals o d’activisme que cerquen l’interès col·lectiu i social, més enllà de la pròpia organització o de les persones que en formen part.

$

Equitat salarial

Estableix una forquilla salarial que no supera el 3 a 1 entre la persona que cobra més i la que cobra menys a igual dedicació.

$

Sostenibilitat

Minimitza l’ús de recursos i la creació de residus, estableix sistemes de reutilització i reciclatge, i empra energies renovables.

$

Democràcia

Disposa de canals de participació en la gestió de l’organització i afavoreixen sistemes d’autogestió.

$

Inclusió social

Afavoreix l’ocupació i l’apoderament de persones en risc d’exclusió per qüestions socials, físiques o psíquiques.

$

Interès col·lectiu

Afavoreix l’ocupació i l’apoderament de persones en risc d’exclusió per qüestions socials, físiques o psíquiques.

$

Coneixement compartit

Afavoreix la informació, el coneixement i la cultura d’accés i difusió lliure, i empra programari lliure.

$

Transparència

Fa públics aspectes de l’organització com ara l’origen i la destinació dels diners, la traçabilitat social i ecològica de productes, o la gestió dels recursos humans.