Itinerari Carme Obradors

L’itinerari Carme Obradors és un projecte que busca impulsar col·legiadament (entitats i institucions) un Itinerari formatiu i d’acompanyament a persones i equips que volen crear o consolidar projectes econòmics transformadors, posant especial atenció a projectes d’alta complexitat, sigui per l’àmbit del projecte, com per la realitat socioeconòmica i/o administrativa en la que es troben les persones que els conformen.

Després dels dos primers anys de treball en acompanyament a la creació i consolidació de projectes econòmics col·lectius, des del Teler Cooperatiu i l’Ateneu Cooperatiu hem detectat una tipologia de projectes d’emprenedoria col·lectiva que requereixen un acompanyament adaptat i força més prolongat del que preveu el programa de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès. Comptem amb la col·laboració de Chapter#2 per a la imparció dels tallers.

Projectes però que al seu torn són d’especial interès, tant per la tipologia de persones que els impulsen (grau formatiu i nivell socioeconòmic baix, situació administrativa, o sector laboral molt precaritzat…), com per la tipologia de producte i servei que volen desenvolupar (vinculats a sectors estratègics). 

Projectes de major complexitat que requereixen un model d’acompanyament pausat i pensat expressament pels projectes que els permeti construir equips i projectes sostenibles i arrelats.

El seguiment

L’itinerari compte amb dues línies de seguiment de les iniciatives.

Per una banda busca concentrar la formació i el treball de la definició dels projectes en un espai físic i al llarg de 5 mesos.

I per altra banda en una tutorització dels/les tècniques de l’Ateneu Cooperatiu i el Vapor Llonch.

Les persones sol·licitants que ho necessitin rebran també el suport jurídic de l’SCAI i MigrESS.

A qui va adreçat

  • Persones participants de projectes participatius (formals) o autoorganitzats (informals) però amb activitat econòmica poc estable i/o precarizada.
  • Persones amb projectes innovadors en sectors estratègics (de resposta a necessitats o de sectors econòmics claus en l’economia local i territorial).
  • Projectes actius que necessiten estratègies de consolidació o d’innovació.
  • Projectes de l’economia social i solidària que podran aplicar metodologies de gestió àgil de projectes per millorar processos existents.

PROJECTES 2019

PROJECTES 2020

PROJECTES 2021

Tots els projectes del Teler