Pressupostos amb perspectiva de gènere

El Teler Cooperatiu, junt amb les companyes Elisa Covelo, Iolanda Fresnillo i Elba Mansilla, d’Ekona i La Ciutat Invisible, hem engegat un projecte d’acompanyaments a ajuntaments que tenen la voluntat de modificar i adequar els seus pressupostos municipals d’una forma justa vista des d’una perspectiva feminista.

“Els pressupostos públics amb perspectiva de gènere són un instrument fonamental de la política pública per avançar cap a la igualtat substantiva entre dones i homes. Són també un indicador del compromís governamental amb els drets de les dones i la igualtat de gènere, en els tres ordres de govern: federal, estatal i municipal; i són una de les estratègies més eficaces per accelerar el pas i transitar cap a societats més igualitàries, amb majors nivells de benestar.” [ONU Mujeres]

Per què?

$

Perquè

vivim en una societat on existeixen desigualtats de gènere.

$

Perquè

les polítiques publiques no son neutrals al gènere.

$

Perquè

els pressupostos amb perspectiva de gènere son una eina amb una gran capacitat de transformació de les desigualtats de gènere.

“El presupuesto se ha convertido en el instrumento fundamental para la aplicación de la transversalidad de género, lo que supone la reorganización de los procedimientos de la Administración en todas las fases, a todos los niveles y por las personas que normalmente los llevan a cabo, para incluir los objetivos de igualdad de género en todos los ámbitos de actuación. Aplicar esta perspectiva en el presupuesto público supone detectar estas desigualdades para tratarlas, lo que añade eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos y aporta riqueza y cohesión social.” Maribel Gil.

Com

Els Pressupostos Municipals amb Perspectiva de Gènere cerquen assegurar que els pressupostos recolzen els compromisos polítics cap a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. Però també contribueix a altres objectius de política pública, com el creixement econòmic, l’eficiència en la despesa o la millora en la rendició de comptes. Pressupostar amb Perspectiva de gènere és pressupostar bé.

Els PEG no van sobre pressupostos separats per dones, sinó sobre mirar als pressupostos amb una perspectiva d’igualtat de gènere.

Contacta’ns

 Si esteu interessades o coneixeu algun ajuntament que tingui la intenció de treballar en fer més igualitaris i justos els seus pressupostos, envieu-nos un correu electrònic i us respondrem el més aviat possible: xarxa@telercooperatiu.org

Tots els projectes del Teler