Postgrau d’Economia Social i Solidària

Aquest postgrau sorgeix de la cooperació entre l’àmbit universitari, l’administració local i la societat civil. 

Des del 2017, El Teler Cooperatiu amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereixen el Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social.

A qui va adreçat

El postgrau és una eina especialment adreçada a tres col.lectius. 

En primer lloc, a totes aquelles persones que participen ja de manera activa en cooperatives o entitats de l’Economia Social i Solidària o del teixit social, i a totes aquelles que volen impulsar algun projecte en aquesta línia. 

En segon lloc, a totes les persones que des d’administracions públiques locals o supralocals o des d’altres espais institucionals participen en àmbits com el d’atenció a l’exclusió social, processos d’intervenció comunitària, en la promoció de l’ocupació o en l’impuls econòmic del territori, i que volen eines concretes per aplicar en el dia a dia del seu lloc de treball.

I també a graduats universitaris que busquen una especialització i alhora la possibilitat de traduir d’una forma concreta i directa en el territori els coneixements adquirits en els seus estudis previs.

Un postgrau en Economia social i solidària?

Els recents embats de la crisi econòmica del 2008 i la provocada per la gestió de la pandèmia, i el subsegüent debat sobre els límits del model de creixement i expansió capitalista, posen sobre la taula la importància de construïr nous models socioeconòmics que posin la vida al centre.

L’Economia Social i Solidària és un model que creix en volum econòmic i en interès social i polític per la seva incontestable capacitat de resposta a les necessitats actuals de la població i el territori des d’una perspectiva transformadora i regenerativa.  Un camí de creixement que ens obligua a millorar la solvència, l’enxarxament i la sostenibilitat econòmica i organitzativa dels projectes.

Context i potencialitat que posen sobre la taula la necessitat d’un canvi de rumb en les polítiques de promoció econòmica i en el model de projectes econòmics a impulsar per aportar riquesa a un territori i contribuir a transformar-lo.

El postgrau es concep doncs com una eina estratègica que pot contribuir a un nou model de desenvolupament socioeconòmic local a partir de la teoria i la pràctica de l’Economia Social i Solidària. I ofereix, alhora, l’oportunitat de trencar l’estanquitat entre els diferents agents impulsors, públics i cooperatius, construint una eina conjunta capaç de detectar i respondre a les necessitats socials i formatives del teixit econòmic cooperatiu, a les necessitats d’innovació en la funció pública i a les necessitats formatives dels estudiants que acaben els graus universitaris i desitgen especialitzar-se, facilitant la creació de sinergies des de la pràctica.

EINES, una nova aliança

Aquesta 7a edició és fruit també de l’aliança amb l’Espai d’Innovació en Emprenedoria Social (eines). Un projecte de foment i suport a l’emprenedoria i la innovació social liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i desenvolupat en col·laboració amb el seu entorn social, administratiu i productiu amb l’objectiu de fer més estretes les sinèrgies entre universitat i societat en un camp tan sensible, i alhora dinàmic, com el de la transformació social i la millora del benestar.

La metodologia

És per aquest motiu que el postgrau segueix una metodologia innovadora, i s’estructura seguint el fil del disseny i posada en marxa d’un projecte nou, o d’una vessant nova d’un projecte ja existent. 

Aquesta metodologia aposta per resseguir els elements claus de l’Economia Social i Solidària aportant alhora un marc teòric per a l’anàlisi del context, la idoneïtat i potencialitat de les propostes, la teoria aplicada necessària per a un desenvolupament integral dels projectes, i la pràctica per concretar i materialitzar les propostes.

En tant que proposta formativa, es planteja com a facilitadora d’eines i coneixements arrelats al territori, oferint a l’hora un acompanyament especialitzat i personalitzat.

Objectius

Aportar un ampli camp teòric i analític crític sobre el context actual que faciliti:

– La creativitat i el foment de projectes dins el marc de l’Economia Social i Solidària.

– La recerca acadèmica i la investigació en aquest àmbit.

– La construcció i implementació de polítiques públiques per afavorir noves formes de desenvolupament socioeconòmic a nivell local.

Hi col·labora

Amb el suport de: Promoció Econòmica de Sabadell, SL /Ajuntament de Sabadell, Federació Cooperatives de Treball de Catalunya, Ateneus Cooperatius/Programa Aracoop, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Fundació Seira, Fundació Roca i Galès, Xarxa d’Economia Social-XES, Fundació Autònoma Solidària-FAS.

 

Pots consultar el dossier i el díptic per a ampliar informació del postgrau, l’objectiu principal del qual és construir un marc conjunt d’aprenentatge, formació i debat al voltant de l’Economia Social i Solidària. 

És a dir, al voltant de les potencialitats, trets diferencials i limitacions de l’economia social i solidària en la construcció i consolidació de projectes que donin resposta a drets, necessitats i inquietuds socials, i en la definició de noves estratègies de transformació del model actual de desenvolupament socioeconòmic.

Tots els projectes del Teler