Pam a pam

El Pam a Pam és un projecte que sorgeix de la Xarxa d’Economia Solidària i SETEM. El projecte mapeja tot el territori per situar-hi aquelles iniciatives emmarcades dins de l’Economia Social i Solidària. 

Com a Teler Cooperatiu, integrant de la XES, donem suport al projecte.

El mapa col·laboratiu

Pam a Pam és una eina col·lectiva que mostra que existeix una economia al servei de les persones a Catalunya. És una comunitat oberta de persones que es formem en economia solidària, entrevista les iniciatives i les puja al mapa per donar-les a conèixer. 

En el mapa es poden trobar iniciatives de 15 sectors econòmics. Totes elles han estat entrevistades en profunditat seguint un qüestionari que conté 15 criteris amb els que avaluem l’economia social i solidària. 

Cadascun d’aquests criteris pot complir-se o no, el criteri per a poder ser visibilitzat a Pam a Pam és complir la meitat més un dels criteris. 

Cada criteri es pot acomplir en diferents graus de l’1 al 5 que ens permeten posar en valor des de bones praxis incipients fins a l’excel·lència i les iniciatives referents en cadascun dels aspectes que s’avaluen.

Alhora, aquest procés facilita l’enxarxament entre iniciatives, així com obtenir diagnòstics de les diferents pràctiques transformadores que existeixen a Catalunya.

Pam a pam és un projecte obert a tothom

És un espai d’aprenentatge col·lectiu a través de l’activisme que facilita practicar el consum responsable i enfortir l’economia solidària existeixen a Catalunya.

És un espai d’aprenentatge col·lectiu a través de l’activisme que facilita practicar el consum responsable i enfortir l’economia solidària.

Participa-hi!

Si hi vols participar-hi, com a iniciativa, col·laborant o proposant un una iniciativa que coneguis, clica aquí i posa’t-hi en contacte.

Tots els projectes del Teler